Registrujeme také pojištěnce RBP

Ordinace poskytuje nyní péči také pacientům pojišťovny 213 - Revírní bratrské pokladny

Dovolená

5. - 9.3.2018 máme dovolenou. Zastupovat bude ordinace MUDr. Blanky Meluzínové, Mathonova 1, PV, tel. 582 315 306

Zástup je určen pro nezbytné akutní stavy, neřeší dlouhodobé potíže pacientů. Prosíme pacienty, aby se předzásobili dlouhodobě užívanými léky.