Aktuality

Vážení pacienti, praktičtí lékaři se denně setkávají s mnoha pacienty s příznaky akutní infekce dýchacích cest, které v současné epidemiologické situaci nelze odlišit od infekce koronavirem. Je proto velmi vysoká pravděpodobnost, že se ve své ordinaci setkají s nemocným COVID-19 a budou tuto infekci pak sami šířit mezi další pacienty. Z tohoto důvodu pracujeme nyní v nouzovém režimu.

Provoz ordinace není přerušen, lékař je Vám k dispozici během ordinačních hodin na telefonním čísle 724588312 - vystavujeme elektronické recepty a elektronické neschopenky, poskytujeme konzultace o zdravotním stavu, individuální kontroly - nutná vyšetření realizujeme v ordinaci po předchozí telefonické domluvě, aby nedošlo ke kumulaci pacientů a přenosu infekce. Je možné využít i e-mail ordinace: info@mudr-bendova.cz

Myslíme na Vás a Vaše rodiny a přejeme všem, ať tuto těžkou dobu ve zdraví překonáme.

personál ordinace

SousedskáPomoc.cz, bezplatná linka 800885599, zajišťuje potřebným dovoz léků, potravin, atd.

Registrujeme také pojištěnce RBP

Ordinace poskytuje péči také pacientům pojišťovny 213 - RBP, zdravotní pojišťovny