Registrujeme také pojištěnce RBP

Ordinace poskytuje nyní péči také pacientům pojišťovny 213 - Revírní bratrské pokladny

Plánovaná dovolená

20.-24.8.2018

Akutní stavy ošetří MUDr. Blanka Meluzínová, Mathonova 1, PV

Zástup není určen pro řešení dlouhodobých potíží pacientů. Prosíme též pacienty, aby se předzásobili dlouhodobě užívanými léky.